ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՄԵՐԺՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

22.10.2015 11:53

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՄԵՐԺՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

     Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի 20.07.2015թ. թիվ 206-Լ որոշմամբ ստեղծված Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ մասնագիտական կարծիք ներկայացնող Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի աշխատանքային խումբը 03.09.2015թ. հրապարակել էր Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 1-ին, 2-րդ, 7-րդ և 8-րդ գլուխների վերաբերյալ Աշխատանքային խմբի կողմից 31.08.2015թ. հաստատված մասնագիտական կարծիքը։

     Ներկայացվում է ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների վերջնական նախագծում Աշխատանքային խմբի կողմից ներկայացված առաջարկների ընդունման կամ մերժման վերաբերյալ համեմատական տեղեկանքը։

    Առաջարկվող նորություններ


Բեռնել

Վերադառնալ