ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐՆԵՐԻ, ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԿԱՐԳՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 17.08.2021Թ. ԹԻՎ 12/17-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

19.08.2021 16:15

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 17.08.2021թ. թիվ 12/27-Լ որոշումը

Բեռնել «Անդամավճարների, մուտքի և այլ վճարների վճարումների վերաբերյալ կարգը»

* Կարգն ինկորպորացված է 17.08.2021թ դրությամբ

Այլ որոշումներ