ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՔՆՆԱԹԵՐԹԻԿ ՁԵՎ 1

27.04.2023 12:59

ԲԵՌՆԵԼ  ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՔՆՆԱԹԵՐԹԻԿԸ ՁԵՎ 1 

Այլ որոշումներ