ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 13.01.2023Թ. ԹԻՎ 2/5-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՎՃԱՐԵԼՈՒ» ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 03.02.2023Թ. ԹԻՎ 4/7-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

23.02.2023 19:29

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 03.02.2023թ. թիվ 4/7-Լ որոշումը

Բեռնել փաստաբանների վերապատրաստման, դրա համար անհրաժեշտ վճարների չափը սահմանելու և վճարելու կարգը (ԻՆԿՈՐՊՈՐՈՑՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿ)

Այլ որոշումներ