ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Պալատի կարգապահական հանձնաժողով

ՀՀ Փաստաբանների պալատի խորհուրդ
Ընդհանուր տեղեկություններ

«Փաստաբանության մասին» օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ փաստաբանների պալատի կանոնադրության համաձայն՝ փաստաբանների պալատի կարգապահական հանձնաժողովը փաստաբանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործն ըստ էության քննող և որոշում կայացնող մարմինն է:

 

Փաստաբանների պալատի կարգապահական հանձնաժողովը կազմավորվում է փաստաբաններին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված հարցերը քննարկելու և լուծելու նպատակով:

Փաստաբանների պալատի կարգապահական հանձնաժողովը կազմավորվում է չորս տարի ժամկետով՝ փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրված ինը փաստաբաններից:

Փաստաբանների պալատի կարգապահական հանձնաժողովը՝

1) քննարկում և լուծում է փաստաբաններին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված հարցերը.

2) իրականացնում է սույն օրենքով և փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:


ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՆ ԵՆ՝

Տաթևիկ

Շալջյան

Արտոնագիր № 1736 

410 ձայն

 Արաքս

Վարդանյան

Արտոնագիր № 2050

380 ձայն

Վահագն

Քեշիշյան

 Արտոնագիր № 2639

 295 ձայն 

             Հայկ

        Սահակյան

    Արտոնագիր № 1804

           278 ձայն

 

            Վահե

    Աստվածատրյան

    Արտոնագիր № 1701

           238 ձայն

 

Միքայել

Դանիելյան

Արտոնագիր № 2866

 222 ձայն

 

Վերոնիկա

Ալեքսանյան

Արտոնագիր № 2396

204 ձայն

           Կարինե

       Բաղդասարյան

     Արտոնագիր № 506 

             176 ձայն

 

Գուրգեն

Թորոսյան

   Արտոնագիր № 1026 

       156 ձայն

 

   

 

 

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

1

Բեռնել «Փաստաբանության մասին»  օրենքը

2

Բեռնել Փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը (24.12.2022թ. խմբագրությամբ) 

3

Բեռնել Կարգապահական հանձնաժողովի գործունեության կարգը