ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Պալատի կարգապահական հանձնաժողով

ՀՀ Փաստաբանների պալատի խորհուրդ
Ընդհանուր տեղեկություններ

«Փաստաբանության մասին» օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ փաստաբանների պալատի կանոնադրության համաձայն՝ փաստաբանների պալատի կարգապահական հանձնաժողովը փաստաբանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործն ըստ էության քննող և որոշում կայացնող մարմինն է:

 

Փաստաբանների պալատի կարգապահական հանձնաժողովը կազմավորվում է փաստաբաններին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված հարցերը քննարկելու և լուծելու նպատակով:

Փաստաբանների պալատի կարգապահական հանձնաժողովը կազմավորվում է չորս տարի ժամկետով՝ փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրված ինը փաստաբաններից:

Փաստաբանների պալատի կարգապահական հանձնաժողովը՝

1) քննարկում և լուծում է փաստաբաններին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված հարցերը.

2) իրականացնում է սույն օրենքով և փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:


ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՆ ԵՆ՝

Տաթևիկ

Շալջյան

Արտոնագիր № 1736 

410 ձայն

Հունան

Բաբայան

Արտոնագիր № 1101 

389 ձայն

Արաքս

Վարդանյան

Արտոնագիր № 2050

380 ձայն

Վահագն

Քեշիշյան

 Արտոնագիր № 2639

 295 ձայն

Հայկ

Սահակյան

Արտոնագիր № 1804

 278 ձայն

Վահե

Աստվածատրյան

    Արտոնագիր № 1701

        238 ձայն

Միքայել

Դանիելյան

Արտոնագիր № 2866

 222 ձայն

Վերոնիկա

Ալեքսանյան

Արտոնագիր № 2396

 204 ձայն

Կարինե

Բաղդասարյան

   Արտոնագիր № 506 

       176 ձայն

 

   

 

 

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

1

Բեռնել «Փաստաբանության մասին»  օրենքը

2

Բեռնել Փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը (24.12.2022թ. խմբագրությամբ) 

3

Բեռնել Կարգապահական հանձնաժողովի գործունեության կարգը