ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Հանրային պաշտպանի գրասենյակ

Հանրային պաշտպանի գրասենյակ
Ընդհանուր տեղեկություններ

   Հանրային պաշտպանի գրասենյակը (կրճատ ՀՊԳ)  հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում  սոցիալապես անապահով խավերին օրենքով նախատեսված կարգով ու դեպքերում անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրելու համար։

     ՀՊԳ-ում աշխատող հանրային պաշտպանը փաստաբան է, որը գործում է գրասենյակի ղեկավարի ներկայացմամբ`  ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի հետ կնքած աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա։ Հանրային պաշտպանը վարձատրվում է պետական բյուջեից օրենքով սահմանված չափով և կարգով։

     Քրեական գործերով անվճար իրավաբանական օգնությունն իրականացվում է վարույթն իրականացվող մարմնի որոշման հիման վրա ՀՊԳ ղեկավարի կողմից հանրային պաշտպանի նշանակման միջոցով։  Քաղաքացիական, վարչական և սահմանադրական գործերով` անվճար իրավաբանական օգնությունը  տրամադրվում է քաղաքացիների դիմումների հիման վրա ՀՊԳ ղեկավար կողմից  օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով։

      ԲԵՌՆԵԼ ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՑԱՆԿԸ

 

ՀՊԳ գրասենյակի գործունեության վերաբերյալ առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ այցելելով www.hpg.am կայքէջ:

    

ՀՊԳ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
     

 

Գևորգ Մկրտչյան

ՀՊԳ ղեկավար,

Փաստաբան         

010 600 714 #220

 

 Լուսինե Սարգսյան

ՀՊԳ ղեկավարի առաջին

տեղակալ,

Փաստաբան

010 600 714 #120

 

 

Արմինե Ֆանյան 

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալ,

Փաստաբան

010 600 714 #122

 

 

Քրիստինե Հայրապետյան

ՀՊԳ ղեկավարի

ավագ օգնական

010 600 714 #221

 

 

Աննա Վարդանյան

ՀՊԳ ղեկավարի օգնական,

Փաստաբան

010 600 714 #221

 

 

Հանրային պաշտպանների ցանկը տեսնելու համար այցելել հետևյալ հղմամբ՝ hpg.am


ՀՊԳ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ
 Իրավական ակտի անվանումը Իրավական ակտի ընդունման ամսաթիվը Իրավաստեղծ սուբյեկտը
«Հանրային պաշտպանի գրասենյակի կանոնակարգ»  04.07.2018թ. ՀՀ ՓՊ խորհուրդ 

Բեռնել «Հանրային պաշտպանի աշխատանքի անցնելու նպատակով մրցույթի անցկացման» կարգը

* Կարգի վերջին ինկորպորացիան՝ 16.11.2021թ․ դրությամբ

 15.01.2014թ. ՀՀ ՓՊ խորհուրդ  

Բեռնել «Հանրային պաշտպանի մասնագիտական պատրաստվածության և աշխատանքի արդյունավետության գնահատման մասին» հրահանգը

* Հրահանգի վերջին ինկորպորացիան՝ 25.10.2021թ․ դրությամբ

 19.09.2016թ. ՀՀ ՓՊ նախագահ 

Հանրային պաշտպանների հաստիքների 2021թ տեղաբաշխումը 

06.11.2020թ․

ՀՀ ՓՊ նախագահ

ՀՀ ՓՊ նախագահի «Հանրային պաշտպանների մասնագիտացումը սահմանելու և հաստիքները տեղաբաշխելու մասին» 02.11.2021թ. թիվ 264-Լ որոշումը

02.11.2021թ․ 

ՀՀ ՓՊ նախագահ

ՀՀ ՓՊ նախագահի «Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու մասին» կարգը հաստատելու վերաբերյալ 28.09.2018թ. թիվ 357-Ա որոշումը

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 28.09.2018թ. թիվ 357-Ա որոշմամբ հաստատված անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու մասին կարգը

* Կարգի վերջին ինկորպորացիան՝ 08.01.2019թ․ դրությամբ

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 28.09.2018թ. թիվ 357-Ա որոշմամբ հաստատված անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու մասին կարգի հավելվածները  

28.09.2018թ.  ՀՀ ՓՊ նախագահ 

 


Արմեն Ոսկանի Ներսիսյան
Գործող
Արմեն Ոսկանի ՆերսիսյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 077 90 44 60
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արագածոտն, Աշտարակ
Արմեն Մերուժանի Վարդանյան
Գործող
Արմեն Մերուժանի ՎարդանյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 091 00 88 06, 094 08 11 88
Գործունեության հիմնական վայր՝ Գեղարքունիք, Սևան
Արմեն Էդիսոնի Զաքարյան
Գործող
Մասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 75 22 33
Գործունեության հիմնական վայր՝ Լոռի, Վանաձոր
Արմենուհի Խորենի Ղանդիլյան
Գործող
Արմենուհի Խորենի ՂանդիլյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 0312 6 62 60, 091 23 46 04
Գործունեության հիմնական վայր՝ Շիրակ, Գյումրի
Արթուր Միքայելի Սուքիասյան
Գործող
Արթուր Միքայելի ՍուքիասյանՄասնագիտացում
Ժառանգություն
Ապահովագրություն
Սեփականություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 099 888 120
Գործունեության հիմնական վայր՝ Լոռի, Վանաձոր
Արթուր Հովիկի Մելիքբեկյան
Գործող
Մասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094-02-80-02
Գործունեության հիմնական վայր՝ Տավուշ, Իջևան
Աստղիկ Ղազարի Ղազարյան
Գործող
Աստղիկ Ղազարի ՂազարյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 50 07 23; 077 50 07 23
Գործունեության հիմնական վայր՝ Կոտայք, Աբովյան
ծնվ.03.03.1959թ., 1978-1983թթ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ,
Գայանե Նիկոլայի Սարգսյան
Գործող
Գայանե Նիկոլայի ՍարգսյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 30 00 57; 091 30 00 57
Գործունեության հիմնական վայր՝ Կոտայք, Աբովյան
Գայանե Վաչագանի Գրիգորյան
Գործող
Գայանե Վաչագանի ԳրիգորյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 59 85 85
Գործունեության հիմնական վայր՝ Կոտայք, Աբովյան
Փափազ Խաչիկի Ավագյան
Գործող
Մասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 0281-6-20-55, 077-19-82-87
Գործունեության հիմնական վայր՝ Վայոց Ձոր, Եղեգնաձոր
Ռուբեն Գուրգենի Ղազարյան
Գործող
Ռուբեն Գուրգենի ՂազարյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 26 11 55; 093 30 38 59
Գործունեության հիմնական վայր՝ Սյունիք, Կապան
Վրեժ Վարդգեսի Ներկարարյան
Գործող
Վրեժ Վարդգեսի ՆերկարարյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 098 500 897
Գործունեության հիմնական վայր՝ Տավուշ, Իջևան
Ժորա Գուրգենի Պետրոսյան
Գործող
Ժորա Գուրգենի ՊետրոսյանՄասնագիտացում
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 40-69-68
Գործունեության հիմնական վայր՝ Շիրակ, Գյումրի
Տաթևիկ Սուրենի Շալջյան
Գործող
Տաթևիկ Սուրենի ՇալջյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #219, 091 565967
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Գայանե Սամվելի Հակոբյան
Գործող
Գայանե Սամվելի ՀակոբյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 76 50 57
Գործունեության հիմնական վայր՝ Լոռի, Վանաձոր
Լիաննա Հենրիկի Գասպարյան
Գործող
Լիաննա Հենրիկի ԳասպարյանՄասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 098 87 08 67
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արարատ, Արտաշատ
Անի Միհրանի Գրիգորյան
Գործող
Անի Միհրանի ԳրիգորյանՄասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 80 03 34; 095 80 03 34
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արարատ, Արտաշատ
Աստղիկ Ֆելիքսի Սայադյան
Գործող
Աստղիկ Ֆելիքսի ՍայադյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #217, 091 26 20 14
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Գուրգեն Համլետի Հովհաննիսյան
Գործող
Գուրգեն Համլետի ՀովհաննիսյանՄասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #119, 099 61 16 61; 043 00 70 08
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Սերգեյ Վաչագանի Մանուկյան
Գործող
Սերգեյ Վաչագանի ՄանուկյանՄասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #224, 096 30 45 35
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Վարդան Համլետի Ղաջոյան
Գործող
Վարդան Համլետի ՂաջոյանՄասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 055 26 35 26; 096 26 36 26
Գործունեության հիմնական վայր՝ Գեղարքունիք, Գավառ
Աշոտ Հովհաննեսի Խլոյան
Գործող
Աշոտ Հովհաննեսի ԽլոյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #219, 093 87 30 77
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Նիկոլայ Ժորայի Գրիգորյան
Գործող
Նիկոլայ Ժորայի ԳրիգորյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 077 88 69 67
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արմավիր, Արմավիր
Սամվել Նոդարի Ամիրզադյան
Գործող
Սամվել Նոդարի ԱմիրզադյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 055 07 77 33, 055 07 77 33
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արմավիր, Արմավիր
Ալեքսան Սեյրանի Թումասյան
Գործող
Ալեքսան Սեյրանի ԹումասյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #119, 077 44 41 07, 099 44 41 07
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Լիանա Սամվելի Գրիգորյան
Գործող
Լիանա Սամվելի ԳրիգորյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 077 909 740
Գործունեության հիմնական վայր՝ Սյունիք, Կապան
Սեդա Վասիլի Դավթյան
Գործող
Սեդա Վասիլի ԴավթյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 077 81 17 33
Գործունեության հիմնական վայր՝ Շիրակ, Գյումրի
Լիլիթ Գևորգի Թարջիմանյան
Գործող
Լիլիթ Գևորգի ԹարջիմանյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 098 88 81 61
Գործունեության հիմնական վայր՝ Կոտայք, Հրազդան
Հրաչյա Լևոնի Թորոսյան
Գործող
Հրաչյա Լևոնի ԹորոսյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #223, 098 73 01 55
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Դավիթ Արկադիի Իսրայելյան
Գործող
Դավիթ Արկադիի ԻսրայելյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #217, 055 33 11 66; 094 02 20 37; 097 31 35 51
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Հովհաննես Ներսիկի Ղարաքեշիշյան
Գործող
Հովհաննես Ներսիկի ՂարաքեշիշյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 10 00 40; 091 41 78 89
Գործունեության հիմնական վայր՝ Շիրակ, Գյումրի
Լիլիթ Խաչիկի Սահակյան
Գործող
Լիլիթ Խաչիկի ՍահակյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600714 #219, 055-20-11-30
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Էդգար Աշոտի Թովմասյան
Գործող
Էդգար Աշոտի ԹովմասյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 54 58 68; 055 56 66 19
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արմավիր, Էջմիածին
Անի Հովհաննեսի Հալուլյան
Գործող
Անի Հովհաննեսի ՀալուլյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 14 50 34
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արմավիր, Էջմիածին
Արտաշես Լեոնիդի Հովհաննիսյան
Գործող
Արտաշես Լեոնիդի ՀովհաննիսյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #223, 096 44 33 22; 093 57 55 02
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Վիրաբ Հովհաննեսի Դավթյան
Գործող
Վիրաբ Հովհաննեսի ԴավթյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 06 04 92
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արարատ, Մասիս
Անդրանիկ Հրանտի Հակոբյան
Գործող
Անդրանիկ Հրանտի ՀակոբյանՄասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 098 90 82 90
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արագածոտն, Աշտարակ
Լիլիթ Արմենի Պինգոլցյան
Գործող
Լիլիթ Արմենի ՊինգոլցյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #223, 055 60 77 07
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ֆերդինանդ Արտակի Սարգսյան
Գործող
Ֆերդինանդ Արտակի ՍարգսյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #123, 077 82 43 52
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Հայկ Արթուրի Բաբայան
Գործող
Հայկ Արթուրի ԲաբայանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 098 30 33 12
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարլեն Սողոմոնի Գրեյան
Գործող
Կարլեն Սողոմոնի ԳրեյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 055 705 760; 077 705 760
Գործունեության հիմնական վայր՝ Շիրակ, Գյումրի
Լինա Սամվելի Քոչարյան
Գործող
Լինա Սամվելի ՔոչարյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 22 66 11
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արարատ, Արտաշատ
Գայանե Գևորգի Ալիխանյան
Գործող
Գայանե Գևորգի ԱլիխանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 055 777 294
Գործունեության հիմնական վայր՝ Տավուշ, Դիլիջան
Դավիթ Անդրանիկի Գասպարյան
Գործող
Մասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 077 69 93 09
Գործունեության հիմնական վայր՝ Սյունիք, Սիսիան
Արմեն Մարտունի Հայրապետյան
Գործող
Արմեն Մարտունի ՀայրապետյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #223, 094 50 00 52
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Լիաննա Վահրամի Գրիգորյան
Գործող
Լիաննա Վահրամի ԳրիգորյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 099 56 25 26
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արարատ, Մասիս
Լիլիթ Մերուժանի Մակինյան
Գործող
Լիլիթ Մերուժանի ՄակինյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 71 92 02; 095 88 88 14
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Շուշանիկ Խաչատուրի Շահինյան
Գործող
Շուշանիկ Խաչատուրի ՇահինյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #224, 098 81 11 71
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Զոյա Ալեքսեևնա Սակովա
Գործող
Զոյա Ալեքսեևնա ՍակովաՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 095 90 22 87
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Հովհաննես Գառնիկի Վարդանյան
Գործող
Հովհաննես Գառնիկի ՎարդանյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 041 19 19 00
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Շուշան Մհերի Հարությունյան
Գործող
Շուշան Մհերի ՀարությունյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #119, 093 28 15 16
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Արթուր Արարատի Սևինյան
Գործող
Արթուր Արարատի ՍևինյանՄասնագիտացում
Սնանկություն
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 85 52 00
Գործունեության հիմնական վայր՝ Տավուշ, Իջևան
Գևորգ Աշոտի Պարունակյան
Գործող
Գևորգ Աշոտի Պարունակյան Մասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 095 42 21 29
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Տիգրան Աղասու Մկոյան
Գործող
Տիգրան Աղասու ՄկոյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 098 06 64 62
Գործունեության հիմնական վայր՝ Լոռի, Վանաձոր
Մարզպետ Հրայրի Ավագյան
Գործող
Մարզպետ Հրայրի Ավագյան Մասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 095 51 52 44
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մուշեղ Գառնիկի Վարդանյան
Գործող
Մուշեղ  Գառնիկի Վարդանյան Մասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 098 02 36 94
Գործունեության հիմնական վայր՝ Սյունիք, Կապան
Լևոն Աշոտի Վարդապետյան
Գործող
Լևոն  Աշոտի Վարդապետյան Մասնագիտացում
Վարչական ակտերի բողոքարկում
Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 59 01 13
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Արտուշ Լեռնիկի Հակոբյան
Գործող
Արտուշ  Լեռնիկի Հակոբյան Մասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 055 19 99 92
Գործունեության հիմնական վայր՝ Շիրակ, Գյումրի
Վարդուհի Վրեժի Սարգսյան
Գործող
Վարդուհի Վրեժի Սարգսյան Մասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 50 58 50
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Տիգրան Գագիկի Ստեփանյան
Գործող
Տիգրան  Գագիկի Ստեփանյան Մասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714, 033 444 889
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Սուրեն Արարատի Գասպարյան
Գործող
Սուրեն  Արարատի Գասպարյան Մասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 50 01 50
Գործունեության հիմնական վայր՝ Տավուշ, Իջևան
Հայկազ Մուշեղի Գալստյան
Գործող
Հայկազ Մուշեղի ԳալստյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 098 13 43 66
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արմավիր, Արմավիր
Աննա Հրանտի Ջուվանովա
Գործող
Աննա Հրանտի ՋուվանովաՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #123, 093 36 26 07
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մարինե Պավլուշի Ֆարմանյան
Գործող
Մարինե Պավլուշի ՖարմանյանՄասնագիտացում
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն
Ընտանեկան հարաբերություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #123, 091 49 24 55, 094 49 24 55
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Անուշ Հայկազի Մխիթարյան
Գործող
Անուշ Հայկազի ՄխիթարյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 49 15 63
Գործունեության հիմնական վայր՝ Կոտայք, Հրազդան
Անժելյա Վոլոդյայի Հոբոսյան
Գործող
Անժելյա Վոլոդյայի ՀոբոսյանՄասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #223 , 091 35 74 66
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Արմեն Փաշոյի Ադամյան
Գործող
Արմեն Փաշոյի ԱդամյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 077 76 40 76, 077 04 04 74; 077 64 04 37
Գործունեության հիմնական վայր՝ Տավուշ, Իջևան
Արմեն Վանիկի Սարգսյան
Գործող
Արմեն Վանիկի ՍարգսյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 095 63 35 83, 093 63 35 83
Գործունեության հիմնական վայր՝ Գեղարքունիք, Սևան
Թամարա Սերյանի Բաղդասարյան
Գործող
Թամարա Սերյանի ԲաղդասարյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #224, 077 55 41 95; 055 31 44 49
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Էդուարդ Բորիսի Աղաջանյան
Գործող
Էդուարդ Բորիսի ԱղաջանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #224, 091 49 46 02
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարմեն Գառնիկի Սահակյան
Գործող
Կարմեն Գառնիկի ՍահակյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 70 71 33
Գործունեության հիմնական վայր՝ Սյունիք, Գորիս
Լյուդվիգ Խորենի Ավետիսյան
Գործող
Լյուդվիգ Խորենի ԱվետիսյանՄասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #223, 077 28 90 28
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մարինե Սարգսի Թովմասյան
Գործող
Մարինե Սարգսի ԹովմասյանՄասնագիտացում
Ժառանգություն
Ընտանեկան հարաբերություններ
Սեփականություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714, 094 321 000
Գործունեության հիմնական վայր՝ Կոտայք, Եղվարդ
Մերի Հովիկի Ալավերդյան
Գործող
Մերի Հովիկի ԱլավերդյանՄասնագիտացում
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #119, 094 034 114
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ռոման Ռաֆայելի Կոնինյան
Գործող
Ռոման Ռաֆայելի ԿոնինյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 75 09 55; 077 73 09 55
Գործունեության հիմնական վայր՝ Լոռի, Ալավերդի
Սիրանուշ Սամվելի Հարությունյան
Գործող
Սիրանուշ Սամվելի ՀարությունյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #119, 093 82 85 22
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Երևանի ֆինանսա-տնըեսագիտական տեխնիկումի իրավագիտություն բաժին,Երևանի պետական համալսարանի իրավաբա...
Տիգրան Մարզպետի Աբրահամյան
Գործող
Տիգրան Մարզպետի ԱբրահամյանՄասնագիտացում
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 077 02 88 77, 077 02 88 77
Գործունեության հիմնական վայր՝ Գեղարքունիք, Գավառ
Ցոլակ Նորիկի Մարգարյան
Գործող
Ցոլակ Նորիկի ՄարգարյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 0237 6 34 67, 093 19 04 69
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արմավիր, Արմավիր
Վահե Անդրանիկի Մարգարյան
Գործող
Վահե Անդրանիկի ՄարգարյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 22 48 62
Գործունեության հիմնական վայր՝ Վայոց Ձոր, Եղեգնաձոր
Անդրանիկ Ալբերտի Մնացականյան
Գործող
Անդրանիկ Ալբերտի ՄնացականյանՄասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 77 11 87
Գործունեության հիմնական վայր՝ Արարատ, Արտաշատ