ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի և Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի միջև 2016 թվականի նոյեմբերի 16-ին ստորագրվել է  համագործակցության հուշագրի (այսուհետ՝ Հուշագիր):

Համագործակցության առարկան

 Կողմերը համաձայնվում են համագործակցել հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. Օրենսդրական նախաձեռնություն - նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի համատեղ մշակում և ներկայացում իրավասու մարմիններին. 

Արագ արձագանքման միջոցառումներ -  Կոմիտեի աշխատակիցների կողմից մաքսային և հարկային ոլորտներում վարչարարություն կամ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված դատավարական գործողություններ իրականացնելու ժամանակ փաստաբանների մասնագիտական պարտականությունների կատարման առնչությամբ որևէ խնդիր ծագելու դեպքում,  այդ խնդրի անհապաղ քննարկումը և օրենքի տառին համապատասխան լուծումը.

Քննարկումներ - համատեղ քննարկումների (կլոր սեղաններ) կազմակերպում` իրավունքի կամ գործնական ոլորտում առաջացած խնդրահարույց և այլ հարցերի կապակցությամբ.

Գրականության փոխանակում - Կողմերի տիրապետման ներքո գտնվող գրականությունից ազատ օգտվելու հնարավորություն. 

Դիտորդական առաքելություն - միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման ժամանակ, ըստ կողմի հայեցողության, դիտորդների ապահովում.

Այլ միջոցառումներ - սպորտային կամ ինտելեկտուալ խաղերին կամ այլ միջոցառումներին Կոմիտեի աշխատակիցների և փաստաբանների ներգրավումը:

Բեռնել Հուշագիրը

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի՝ 08 դեկտեմբերի 2016թ. թիվ 487-Լ որոշմամբ Հուշագրով նախատեսված համագործակցությունն ապահովելու նպատակով ՀՀ կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հետ փոխհարաբերություններում Հուշագրի հիման վրա ստեղծված հանձնախմբի՝ ՀՀ փաստաբանների պալատի 3 անդամներ  են նշանակվել՝

-     ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ, փաստաբան՝ Կարեն Մեժլումյանին (արտոնագիր № 2).

-     փաստաբան Նիկոլայ Հակոբյանին (արտոնագիր № 414).

-     փաստաբան Սեդրակ Ասատրյանին (արտոնագիր № 799).

Նույն որոշմամբ  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հետ փոխհարաբերություններումհամակարգող է հանդիսանում ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ Կարեն Մեժլումյանը:

 

 

Կարեն Մեժլումյան

Հանձնախմբի համակարգող

Փաստաբան

 

 Նիկոլայ Հակոբյան

Հանձնախմբի անդամ 

Փաստաբան

 

 Սեդրակ Ասատրյան

Հանձնախմբի անդամ

Փաստաբան 
Բեռնել