ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Բեռնել «Փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթի իրականացման կարգը» (19.10.2019թ. խմբագրությամբ)  ՉԻ ԳՈՐԾՈւՄ


Բեռնել նախկին խմբագրությամբ «Փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթի իրականացման կարգը» * - ՉԻ ԳՈՐԾՈւՄ

* Սույն կարգը հանդիսանում է ՀՀ փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի 11.02.2012թ. թիվ 1/4 որոշմամբ հաստատված  Փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի հավելվածը և գործել է մինչև 19.10.2019 թվականը՝ Փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի (այդ թվում՝ կարգի) նոր խմբագրությամբ հաստատումը:
Բեռնել