ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԳԱՆԳԱՏ (Գիտագործնական ձեռնարկ)

 


ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ԿԱՄ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ  ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ ՏՐԱՎՄԱՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶՈՀԱԿԵՆՏՐՈՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ (ՀՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ, ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՈՒ ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)

 


 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ԿԱՄ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՏՐԱՎՄԱՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶՈՀԱԿԵՆՏՐՈՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈւՂԵՑՈւՅՑ (ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)


 

Սնանկության վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում  գիտագործնական ձեռնարկ, 2022թ․

 ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքում տեղ գտած հայեցակարգային մոտեցումների և նոր ինստիտուտների մեկնաբանման ուղեցույց, հուլիս 2022թ. 


ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային լուծումների, նորարարական մոտեցումների և հիմնական ինստիտուտների մեկնաբանման գործնական ուղեցույց, հուլիս 2022թ. 


 Ուղեցույց-Ձեռնարկ՝ Երեխայի լավագյուն շահերի վերաբերյալ, 2022 թ.(տպագիր տարբերակ)


Ուղեցույց-Ձեռնարկ՝ Երեխայի լավագյուն շահերի վերաբերյալ, 2020 թ․


Հաճախ տրվող իրավական հարցերի տեղեկատվական ձեռնարկ՝ Սիրիայից և այլ հակամարտության վայրերից Հայաստան տեղահանված անձանց համար, հուլիս 2017թ.


ՀՀ փաստաբանների պալատի աշխատանքային խմբի 27.06.2017թ. մասնագիտական կարծիք՝ «Արցախյան հակամարտության և Ադրբեջանական Հանրապետության կողմից թույլ տրված միջազգային իրավունքի խախտումների վերաբերյալ»


"Artsakh conflict and violations of the international law by the Republic of Azerbaijan", professional opinion of the expert group of the Chamber of Advocates of the RA, 27.06.2017


Բեռնել