ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 22.02.2019թ. 4/11-Լ որոշմամբ հաստատված ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ԿԱՐԳԻ համաձայն վերապատրաստման դասընթացները կազմակերպվում են նաև ԱՌՑԱՆՑ և ՀԵՌԱՎԱՐ ՁԵՎՈՎ: Առցանց վերապատրաստման դասընթացներին հնարավոր է մասնակցել olp.advocates.am հղումով, իսկ հեռավար վերապատրաստման դեպքում՝ համացանցի միջոցով միաժամանակյա դիտման ռեժիմով:


ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 17.08.2021թ. թիվ 12/26-Լ որոշմամբ  փաստաբանների վերապատրաստում իրականացնելու համար հավատարմագրված հաստատությունների (կազմակերպությունների) ցանկՎերապատրաստման բաժինԲեռնել