ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2020 թվականի ՕԳՈՍՏՈՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
05.08.2020թ. թիվ 16 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 04.08.2020թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    11.08.2020թ. նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները
       
       

 
Բեռնել