ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2020 թվականի ՄԱՐՏ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ
04.03.2020թ. թիվ 5 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 03.03.2020թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
23.03.2020թ. թիվ 6 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները     
       
       Բեռնել