ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2022 թվականի ՄԱՅԻՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
13.05.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 10.05.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    17.05.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    24.05.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները

 
Բեռնել