ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


     Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդին առընթեր գիտավերլուծական կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի հետ համագործակցության արդյունքում 2010 թվականի սկսած ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննվող յուրաքանչյուր գործով ներկայացնում է գրավոր մեկնաբանություն (նախկինում եզրակացություն)՝ վերլուծելով վիճարկվող նորմի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը:

     Ստորև ներկայացվում է Կենտրոնի կողմից ՀՀ սահմանադրական դատարան ներկայացված գրավոր մեկնաբանություններն (եզրակացությունը)՝ ըստ համապատասխան ժամանակագրության:

 

2024


 1  12.01.2024թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված՝ Դավիթ Փոլադյանի անհատական դիմումի հիման վրա 01.07.1998թ․ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով 

2023


 7

30.11.2023թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 

Ի լրումն սույն կարծիքի 

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված՝ Սուրեն Անտոնյանի անհատական դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ դատական օրենսգիրք ՀՀ Սահմանադ րական օրենքի 146-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի, 142-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, 142-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի և 144-րդ հոդվածի 1.1-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 6 02.10.2023թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Արուսյակ Հարությունի Ալեքսանյանի անհատական դիմումի հիման վրա իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանության շրջանակներում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 120-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի, 121-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 316-րդ հոդվածի 1-ին մասի ՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 5 18.09.2023թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Ռուբեն Սերյոժայի Գրիգորյանի և Գոհար Աշոտի Գալստյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածի դրույթների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 4 04.09.2023թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դիմումի հիման վրա ՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 1-ին մասի և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 3  30.06.2023թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված, Գայանե Ճաղարյանի անհատական դիմումի հիման վրա ՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 305-րդ հոդվածի և 303֊րդ հոդվածի 2-րդ մասի ՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 2  27.06.2023թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 1  25.02.2023թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 153-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը և դրա հետ փոխկապակցված 151-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, Բարձրագույն դատական խորհրդի 2020 թվականի նոյեմբերի 27-ի թիվ ԲԴԽ-68-Ն-15 որոշմամբ հաստատված կարգի 93-րդ կետը, ինչպես նաև Վարչական դատավարության օրենսգրքի 22-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի (իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանությամբ) ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով

 

 

2022


15

30.10.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի կարծիք


 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 419-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու գործով

 

14 01.10.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու գործով


13 10.09.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 121-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու գործով


12 30.07.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու գործով


11 30.07.2022թ. ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի կարծիք

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3․1-ին մասերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


10 14.06.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝  «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ և 9․1-ին հոդվածների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 9 02.06.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 8 23.05.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 3-րդ մասի, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 87-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ մասերի, 90-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 7 18.04.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 145-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 6 14.04.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1226-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի դրույթի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 5 30.03.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «ՀՀ դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և Բարձրագույն դատական խորհրդի «Դատավորների միջև գործերի հավասարաչափ բաշխման չափանիշները և կարգը․ գործերի վերաբաշխման, կոլեգիալ դատական կազմերը ձևավորելու կարգը և դատավորներին հանձնվող գործերի տոկոսաչափեր սահմանելու մասին» թիվ ԲԴԽ-16-Ն-6 որոշման 4-րդ կետի և դրա Հավելված 1-ի 19-րդ կետի՝  ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 4 30.03.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներդրման գրասենյակ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» թիվ 1419-Ն որոշման՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 3  28.02.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ Սահմանադրական օրենքի 69-րդ հոդվածի 10-րդ և 11-րդ մասերի՝  ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 2  07.02.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝  «Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքի 221-ին հոդվածի՝  ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


 1  07.01.2022թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝   ՀՀ հարկային օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 1-5.1-ին մասերի և 422-րդ հոդվածի՝  ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով

 

 

2021

25  23.12.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝  ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի, 6-րդ, 9-րդ հոդվածների, 27-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 381-րդ հոդվածի 7-րդ մասի և 397-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
24  29.11.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 24.09.2021թ. ընդունված ՀՀ օրենքների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
23  20.11.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք   ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 389-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
22  03.10.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 26-րդ գլխի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
21  10.09.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ի թիվ 1408-Ն, 2016 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 138-Ն և 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 1031-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 704-Ն որոշման՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
20 08.09.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝  «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքի և դրա հետ փոխկապակցված «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
19 23.08.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասիև «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
18 28.07.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝  «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի նորմի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
17 12.07.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք   ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝  ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
16 12.07.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 15-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
15 30.06.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
14 14.06.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 277-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
13 01.06.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հովածի 1-ին մասի 6-րդ կետի «ա» ենթակետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
12 20.05.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝  ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2021 թվականի մարտի 24-ին ընդունված «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
11 17.05.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
 10  29.04.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին»ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
 9  26.04.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
 8  22.04.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1086-րդ հոդվածի, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի, ՀՀ կառավարության 1992 թվականի նոյեմբերի 15-ի  N 579 որոշման, ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 23-ի N 914‑Ն որոշման՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
 7  25.03.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք   ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
 6  11.03.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի, 202-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 259-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 394-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի, 75-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
 5  04.03.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
 4 22.02.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների առնվազն մեկ հինգերորդը  դիմել է ՀՀ Սահմանադրական դատարան ՀՀ Ազգային ժողովի 29․12․2020թ․ թիվ ԱԺՈ-014-Ա որոշման՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով

 3  29.01.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով

 2  25.01.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի «դ» կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով

 1  12.01.2021թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝  ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (ՀՕ-110-Ն) 419-րդ հոդածի 1-ին մասի 2-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով


2020

18  18.12.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Սնանկության մասին» օրենքի 43-րդ հոդվածի 9-րդ և 10-րդ մասերի` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով

 17   11.12.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 1-ին մասի (մինչև 2011 թվականի հունիսի 23-ի ՀՕ-233-Ն օրենքի ուժի մեջ մտնելը գործող խմբագրությամբ) ՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով

 16.   27.11.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի և 04․10․2005 թվականին ընդունված «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-188-Ն ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
15.  05.11.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի մինչև 25․03․2020 թվականը գործող խմբագրությամբ 85-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
14.  22.10.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
13.  19.10.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 29-րդ գլխի և Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
12.  29.09.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
11.  22.09.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
10.  04.08.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 418-րդ հոդվածի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
9.  14.05.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
8.  14.05.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Արզնի գրուպ» ՍՊ ընկերության դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և «Սնանկության մասի» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
7.  22.04.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Քաղաքացիության մասին» օրենքի 27-րդ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
6.  13.04.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի 5-րդ մասի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
5.  30.03.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 41-րդ հոդվածի և 49-րդ գլխի դրույթների Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
4.  19.03.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 3‑րդ մասի «հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի, ինչպես նաև հայցվող գործողության կամ դրանից ձեռնպահ մնալու իրավաչափությունը որոշվում ․․․ դատական ակտի կայացման պահին գործող օրենքների հիման վրա» դրույթի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
 3.  20․02.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Անահիտ Մակարյանի և Էդվարդ Տոնյանի դիմումի հիման վրա «Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
 2.  30․01.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա 27.01.2017թ. դրությամբ գործող խմբագրությամբ «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 4-րդ մասի և 27.01.2017թ. դրությամբ գործող խմբագրությամբ «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի (ուժը կորցրել է 01.01.2018թ.) 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերության` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
 1.  16․01.2020թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Վարկս Էյ Էմ» ՈՒՎԿ ՓԲ ընկերության դիմումի հիման վրա ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝ իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանության` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով 

 

2019

 20. 13․12.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանi դիմումի հիման վրա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 353.1-րդ հոդվածի և դրա հետ փոխկապակցված՝ «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերի` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
19. 13․12.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի և ՀՀ վարչական դատարանի դիմումների հիման վրա «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 9-ին մասի 2-րդ պարբերության և «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի 16․1 հոդվածի 1-ին մասի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
18. 31․10.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի  Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
17. 22․10.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան դիմումի հիման վրա «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 8-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի, 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 19.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի, «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 10-րդ մասի, 9-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի, 15-րդ հոդվածի, 16-րդ հոդվածի, 19-րդ հոդվածի 2, 3 և 4-րդ մասերի, 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի, Հավելվածի 6-րդ բաժնի 4-րդ կետի 2-րդ պարբերության և «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝  Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
16. 22․08.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի և 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝  Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
15. 15․08.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Սոգլասիե-Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը դիմումի հիման վրա` Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետին իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանության՝  Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով 
14. 03․07.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Սևակ Հաճի Հակոբյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի համապատասխանաբար՝ 368-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝ «բողոքը գործին մասնակցող անձանց.... ուղարկելու մասին ապացույցները» բառակապակցության և 371-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «Կրկին ներկայացված վերաքննիչ բողոքում առկա խախտումները....» դրույթի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
13. 03․07.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 1-ին և 6-րդ մասերի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
12. 11․06.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա` «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
11. 16․05.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 140-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
10. 30․04.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 419-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
9. 15․04.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «ՍԱԿԻ ԸՆԴ ՍԱՆՍ» ՓԲԸ-ի դիմումի հիման վրա ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1172-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի, «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի, 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ՝ գործով 
8. 18․03.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Վաչագան Ղազարյանի դիմումի հիման վրա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 310.1-րդ  հոդվածի 1-ին մասի և 314.3-րդ հոդվածի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
7. 15․03.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Գայանե Հարոյանի դիմումի հիման վրա ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի և 105-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
6. 18․02.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի ՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
5. 11․02.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Վլադիմիր Մկրտչյանի դիմումի հիման վրա «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 66-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «գ» և «ե» կետերի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
4. 30․01.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 98-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության՝ կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին» 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 1543-Ն որոշման հավելվածի 231-րդ կետի 1-ին պարբերության 2-րդ նախադասության՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
3. 17․01.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 376.1-րդ և 478.2-րդ հոդվածների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
2. 17․01.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 41-րդ հոդվածի և «Դատական որոշումների կատարումը» վերտառությամբ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ գլխում ընդգրկված նորմերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
1. 09․01.2019թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 275-Ն որոշման հավելված N 1-ի 8-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «բ» պարբերության՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով

 

 

2018

15. 04․12.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի հիման վրա՝ «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2018 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-338-Ն օրենքի 44-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
14. 29․11.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վարչական դատարան դիմումի հիման վրա՝ «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
13. 12․11.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 11-րդ կետի «ա» և 123-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետերի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի թիվ 1373-Ն որոշմամբ հաստատված Հավելված N1-ով սահմանված կարգի 3-րդ կետի 2-րդ և 15-րդ կետի 2-րդ ենթակետերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
12. 17․11.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Մարիամ Ոսկանյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական  օրենսգրքի 198-րդ  հոդվածի 3-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
11. 10․10.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 379-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի՝  ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
10. 20․08.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Ռոմիկ Դանիալի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի «Տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին, նրանց ներկայացուցիչներին դատավճռի պատճենն այդ նույն ժամկետում հանձնվում է նրանց միջնորդությամբ» դրույթի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով 
9. 20․08.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ հողային օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 5-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
8. 06․08.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Կարինե Հարությունյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական  օրենսգրքի 277-րդ  հոդվածի, 344-րդ հոդվածի 4-րդ մասի ՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
7. 28․06.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Կարեն Ավագյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի «թ» կետի 6-րդ պարբերության՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
6. 12․06.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 381-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «Այն դեպքում, երբ վերաքննիչ բողոքը չի համապատասխանում սույն հոդվածով սահմանված պահանջներին, …, վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ այն թողնվում է առանց քննության» ձևակերպման՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
5. 08․06.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Արմինե Աթոյանի, Հայկ Նազինյանի և Արկադի                Վարդանյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
4. 16․04.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Լևոն Զաքոյանի դիմումի հիման վրա՝ «Վարչարարության  հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «բ» կետի` իրավակիրառական պրակտիկայում դրան տրված մեկնաբանությամբ,  ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
3. 16.04.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Արամ Շահբազյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 204.33-րդ հոդվածի առաջին կետի դրույթների` «եզրափակիչ մասում» բառակապակցության մասով, ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով
2. 21․03.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Ռայվ Ինտերթրեյդ» ՍՊԸ դիմումի հիման վրա՝ «Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
1.  16․03.2018թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով

 

2017

13.  14․12.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ««Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
12.  08․12.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված ««Հետաքննող լրագրողներ» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ հողային օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասի դրույթները՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
11. 22․11.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Վարտգեզ Գասպարիի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի՝ 375-րդ հոդվածի և 379-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի   343-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
 10. 17․11.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Արամ Հակոբյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի և 143-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
 9. 02․11.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Լևոն Բարսեղյանի դիմումի հիման վրա՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
8.  14․09.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Էդիկ Հովսեփյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 336-րդ և 349-րդ հոդվածների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
7.  05․09.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Արման Սահակյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 74-րդ և 75-րդ հոդվածների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
6.  13․07.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Տարոն Պեպանյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 10.1 կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
5.  26․06.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Արուսյակ Աբրահամյանի դիմումի հիման վրա՝ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ կետի «բ» ենթակետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
4.  24․05.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Միշա Պետրոսյանի դիմումի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի ՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով 
3.  03․05.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Համլետ Չատինյանի և այլոց դիմումի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 2-րդ, 27-րդ, 29-րդ և 38-րդ հոդվածների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
2.  11․04.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Ալվարդ Գրիգորյանի և Խաչիկ Գրիգորյանի դիմումի հիման վրա` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 5-րդ կետի և 233.1.-րդ հոդվածի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
1. 29․03.2017թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Լառա Մովսեսյանի դիմումի հիման վրա` «Ավտոտրասնպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի  27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «դ» ենթակետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով

2016

14. 26․12.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Աղասի Տեր-Եսայանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 231-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
13. 05․12.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Տիգրան Մարգարյանի դիմումի հիման վրա` «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
12. 21․11.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Ժակլին Այանյանի, Ծաղիկ Այանյանի, Կարինե Այանյանի  դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի՝  ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով 
11. 11․11.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Էմմա Վարդանյանի դիմումի հիման վրա` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1226-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
10. 07․11.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Մարիամ Արշակի Լալայանը դիմումի հիման վրա` «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
 9. 19․10.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք  ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «ՀՀ գլխավոր դատախազի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
 8. 12․10.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Հայկ Մաշուրյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով 
 7.

28․09.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Կարինե Տիտանյանի դիմումի հիման վրա՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով
 6․

27․09.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Վարուժան Ավետիսյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով 
 5․ 22․09.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Համլետ Ամիրյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ ՀՀ Սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով 
 4․

16.08.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Վաչիկ Կարապետյանի և Լուսինե Ամիրբեկյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 233.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի՝ ՀՀ Սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով 
3.

16.08.2016թ․ ՀՀ ՓՊ խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

 

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Պավել Մանուկյանի և Վարուժան Ավետիսյանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 288-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ՀՀ Սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով 

2.

17.05.2016թ․ ՀՀ ՓՊ Խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Լիլիթ Մուսեյանի դիմումի հիման վրա` «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի 1-ին մասի` «համապատասխան հիմքն ի հայտ գալուց հետո․․․» բառակապակցության՝ ՀՀ Սահմանադրության 1-ին, 3-րդ, 61-րդ և 63-րդ հոդվածներին համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով

1.

17.03.2016թ. գրավոր մեկնաբանություն

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Հմայակ Խալաֆյանի, Անահիտ Վարդանյանի, Վարդան Խալաֆյանի, Անի Խալաֆյանի անհատական դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ «բացառությամբ «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի» դրույթի և ՀՀ «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործերով. 


 

2015

2.

27.02.2015թ. թիվ 02-15-Ա գրավոր մեկնաբանություն

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Արա Սարգսյանի դիմումի հիման վրա' ՀՀ վարչական դատավարության նախկին օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, ՀՀ վարչական դատավարության գործող օրենսգրքի 72–րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, 154-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 158-րդ հոդվածի 5-րդ մասի' ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» և «Քաղաքացի Վալենտինա Մկրտչյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 404-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 407-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 414.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործերով.

1.

18.02.2015թ. թիվ 01-15-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Սլավիկ Պողոսյանի դիմումի հիման վրա' ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 314.1-րդ հոդվածի 8-րդ մասի' ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

  


 

2014

3.

27.10.2014թ. թիվ 03-14-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Արման Այվազյանի դիմումի հիման վրա' ՀՀ քրեական օրենսգրքի 315-րդ հոդվածի 1-ին մասի և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության վերաբերյալ» գործով.

2.

10.10.2014թ. թիվ 02-14-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա' «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ պարբերության՝ ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ, 37-րդ հոդվածներին, ինչպես նաև 42-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխանության վերաբերյալ» գործով.

1.

25.06.2014թ. թիվ 01-14-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Մագդա Եղիազարյանի ներկայացուցիչներ Արայիկ Ղազարյանի և Արտակ Զեյնալյանի դիմումի հիման վրա' ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 136-րդ հոդվածի 4 –րդ մասի, 139-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 140-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերի' ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

 


 

2013

5. 24.06.2013թ. թիվ 07-13-Ա գրավոր մեկնաբանություն  «Քաղաքացի Արթուր Խաչատրյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով .
4.

30.05.2013թ. թիվ 05-13-Ա գրավոր մեկնաբանություն

 ««Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 204.38-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

3.

02.05.2013թ. թիվ 04-13-Ա գրավոր մեկնաբանություն

««Ծիծեռնակ-8» ՍՊ ընկերության դիմումի հիման վրա ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 118.7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ՀՀ դատական օրենսգրքի 91-րդ հոդվածի, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ և 5-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի' Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

2.

25.04.2013թ. թիվ 03-14-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացիներ Աշոտ Մանուկյանի և Արամ Բարեղամյանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 426.9-րդ հոդվածի 2-րդ մաս` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործերով

1.

16.04.2013թ. թիվ 02-13-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Հայաստանի Հանրապետության  ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի հիման վրա` «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 44-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ»  գործով. 

 


  

2012

11. 11.12.2012թ. թիվ 14-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն ««Քաղաքացի Սամվել Մնացականյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ դատական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 158-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» և «Քաղաքացի Գևորգ Գյոզալյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ դատական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի և 158-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» միավորված գործերով.
10.

03.10.2012թ. թիվ 12-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի  17-րդ հոդվածի 1-ին մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

9.

26.09.2012թ. թիվ 11-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Գրիգորի Վահանյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 204.32-րդ հոդվածի 1-ին կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

8.

14.09.2012թ. թիվ 10-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Արտակ Ղազարյանի դիմումի հիման վրա` վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 169.8-րդ հոդվածի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

7. 

28.08.2012թ. թիվ 09-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի  35-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին պարբերության և 9-րդ մասի 1-ին պարբերության, 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետ` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

6.  13.07.2012թ. թիվ 08-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Նելլի Մկրտչյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

5.  04.07.2012թ. թիվ 07-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Գայանե Աշուղյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 379-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ  կետի` «հրապարակվելու պահից» դրույթի և 380-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

4.  28.04.2012թ. թիվ 06-12-Ա եզրակացություն

«Քաղաքացի Գալուստ Շիրինյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքին 14-րդ հոդվածի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

3.  12.04.2012թ. թիվ 05-12-Ա եզրակացություն

«ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան` Կարեն Անդրեասյանի դիմումի հիման վրա` «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով․

2.  29.02.2012թ. թիվ 04-12-Ա եզրակացություն ««Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ դիմումի  հիման վրա` «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ և 12-րդ հոդվածների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.
1.  08.02.2012թ. թիվ 03-12-Ա եզրակացություն «Քաղաքացի Շավարշ Մկրտչյանի և այլոց դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 198-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

 

 
Բեռնել