ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԱՎԵՏԻՔ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 2057)՝ ԿԳ-19094 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 21.01.2020Թ., ԺԱՄԸ 19:52-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

10.01.2020 14:56

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը  փաստաբան Ավետիք Հովհաննիսյանին (արտոնագիր № 2057) ծանուցում է ՀՀ փաստաբանների պալատի թիվ ԿԳ-19094 կարգապահական գործով (ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի առաջին տեղակալի 01.08.2019թ. թիվ 259-Ա/ԿԳ-19094 որոշմամբ փաստաբան Ավետիք Հովհաննիսյանի նկատմամբ հարուցվել է կարգապահական վարույթ  անդամավճար վճարելու պարտականությունը չկատարելու հիմքով) նիստի մասին, որը տեղի կունենա 21.01.2020թ., ժամը 19:52-ին ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչական շենքում (ք․Երևան, Զաքյան 7-2, 4-րդ հարկ, թիվ 12 սենյակ): Նշված կարգապահական գործով նիստը նախագահում է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի  անդամ՝ Կարեն Սարդարյանը:Բեռնել

Վերադառնալ