ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ՝ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

24.01.2019 16:30

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ՝ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ  2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հարգելի փաստաբաններ,

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդի 11.01.2019 թվականի նիստում ՀՀ փաստաբաններ պալատի կանոնադրության  17.3  կետի  17-րդ ենթակետի համաձայն լսվել և հաստատվել է ՀՀ փաստաբանների պալատի 2018 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը (այսուհետ՝ Ֆինանսական հաշվետվություն):

Ֆինանսական հաշվետվությունն արտահայտում է 2018 թվականի ընթացքում (01.01.2018թ.–31.12.2018թ.) Փաստաբանների պալատի իրականացրած ֆինանսական գործառնությունների մասին ֆինանսական տվյալները՝ Փաստաբանների պալատի խորհրդի 20.12.2017թ. 26/3-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ փաստաբանների պալատի 2018 թվականի տարեկան բյուջեի հետ համեմատականով: Ֆինանսական հաշվետվության միջոցով ներկայացված են նաև հաշվետու ժամանակահատվածում Փաստաբանների պալատի գույքի օգտագործման մասին տեղեկությունները։

«Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի 2018 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը հաստատելու հարցը քննարկելու մասին» ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 11.01.2019թ. թիվ 1/1-Լ որոշումը, ինչպես նաև Ֆինանսական հաշվետվությունը հրապարակվել են ՀՀ փաստաբանների պալատի կայքի «Ֆինանսական հաշվետվություններ» էջում՝ միայն փաստաբանների հասանելիության ձևաչափով *:

2019 թվականի հունվարի 30-ին, ժամը 18:30-ին ՀՀ փաստաբանների պալատի մեծ դահլիճում տեղի է ունենալու ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի և ֆինանսական տնօրենի հանդիպում փաստաբանների հետ՝ Ֆինանսական հաշվետվության (Փաստաբանների պալատի եկամուտների և ծախսերի) հետ կապված փաստաբաններին հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ:


*«Ֆինանսական հաշվետվություններ» էջը գտնվում է «Գրադարան» - «Հաշվետվություններ» բաժնում: Այս բաժինը տեսնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել անձնական էջ՝ համապատասխան դաշտերում հավաքելով մուտքանունը և գաղտնաբառը: Անձնական էջի մուտքանվան և գաղտնաբառի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող եք ստանալ փաստաբանների պալատի աշխատակազմից:Բեռնել

Վերադառնալ