ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

«ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ»

21.05.2019 14:48

Թեման՝
«ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ»
Տեղի ունենալու ամսաթիվը`
2019-05-23 09:00:00
Տեղի ունենալու վայրը`
«Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոց (ք․ Երևան, Ամիրյան 1)
Միջոցառման տեսակը`
Աշխատաժողով
Մասնակիցների քանակը`
3
Գրանցումը թույլատրվում է մինչև`
2019-05-22 17:00:00
Մասնագիտացում՝
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն
Ապահովագրություն
Բանկային գործունեություն
Սնանկություն
Ընտանեկան հարաբերություններ
Սեփականություն
Մտավոր սեփականություն
Կորպորատիվ հարաբերություններ
Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
Կատարողական վարույթի սպասարկում
Քաղաքացիական այլ
Հարկային հարաբերություններ
Մաքսային հարաբերություններ
Վարչական ակտերի բողոքարկում
Ընտրական հարաբերություններ
Հողային հարաբերություններ
Կառուցապատման հարաբերություններ
Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր
Վարչական այլ
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
Ընտանիքի եվ երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները
Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Հասարակական կարգի եվ բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սահմանադրական կարգի հիմունքների եվ պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Խաղաղության եվ մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
Միջազգային այլ
Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն
Միջազգային արբիտրաժ
Մեդիացիա
Միգրացիոն հարցեր
Արտոնագրված հաշտարարություն
Լեզու`
հայերեն
գերմաներեն
Տեղեկատվություն

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության և Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամի համագործակցությամբ 23.05.2019թ․, ժամը 09.00-17.00-ն «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցում կազմակերպվելու է «Պրոբացիայի ծառայողների կարողությունների զարգացման և վերապատրաստման հայեցակարգի մշակման» թեմայով աշխատաժողով:

04.07.2022 դրությամբ գրանցման հայտ է ներկայացրել 2 Փաստաբան
NԳրանցված փաստաբանի անունը և ազգանունըԱրտոնագրի NԳրանցման ամսաթիվը և ժամը
1Կարինե Ալբերտի Սիմիդյան9442019-05-21 18:41:42
2Գրիգոր Ռաֆայելի Առաքելյան20292019-05-22 00:43:56
Վերադառնալ