ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ»

21.05.2019 17:10

Թեման՝
«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ»
Տեղի ունենալու ամսաթիվը`
2019-06-03 09:00:00
Տեղի ունենալու վայրը`
ՄԱԿ-ի կոնֆերանս դահլիճ (ք․Երևան, Պետրոս Ադամյան 14)
Միջոցառման տեսակը`
Դասընթաց
Մասնակիցների քանակը`
4
Գրանցումը թույլատրվում է մինչև`
2019-05-24 17:00:00
Մասնագիտացում՝
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն
Ապահովագրություն
Բանկային գործունեություն
Սնանկություն
Ընտանեկան հարաբերություններ
Սեփականություն
Մտավոր սեփականություն
Կորպորատիվ հարաբերություններ
Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
Կատարողական վարույթի սպասարկում
Քաղաքացիական այլ
Հարկային հարաբերություններ
Մաքսային հարաբերություններ
Վարչական ակտերի բողոքարկում
Ընտրական հարաբերություններ
Հողային հարաբերություններ
Կառուցապատման հարաբերություններ
Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր
Վարչական այլ
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Ընտանիքի եվ երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները
Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Հասարակական կարգի եվ բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սահմանադրական կարգի հիմունքների եվ պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Խաղաղության եվ մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
Միջազգային այլ
Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր
Միջազգային արբիտրաժ
Մեդիացիա
Միգրացիոն հարցեր
Արտոնագրված հաշտարարություն
Լեզու`
հայերեն
Տեղեկատվություն

ՄԱԿ ՓԳՀ ներկայացուցչությունը Հայաստանում կազմակերպում է դասընթաց իրավաբանների համար մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքը թեմայով, որը տեղի է ունենալու 2019թ․ հունիսի 3-ին, ժամը 09.00-17.30-ը ՄԱԿ֊ի կոնֆերանս դահլիճում (ք․Երևան, Պետրոս Ադամյան 14):

06.12.2022 դրությամբ գրանցման հայտ է ներկայացրել 9 Փաստաբան
NԳրանցված փաստաբանի անունը և ազգանունըԱրտոնագրի NԳրանցման ամսաթիվը և ժամը
1Ապետնակ Ալբերտի Պողոսյան9612019-05-21 18:14:45
2Կարինե Ալբերտի Սիմիդյան9442019-05-21 20:09:11
3Սոնա Ռազմիկի Հարությունյան10442019-05-21 22:34:12
4Գրիգոր Ռաֆայելի Առաքելյան20292019-05-22 00:37:52
5Ելենա Արտյոմի Մարգարյան14802019-05-22 10:28:36
6Ինգա Արթուրի Ավագյան20112019-05-22 20:03:56
7Գայանե Ասատուրի Դեմիրչյան18812019-05-23 12:16:12
8Սլավիկ Պողոսյան18332019-05-23 18:52:27
9Մարիամ Սասունիկի Մելիքյան24312019-05-24 12:38:27
Վերադառնալ