ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Պալատի խորհուրդ

ՀՀ Փաստաբանների պալատի խորհուրդ
Ընդհանուր տեղեկություններ

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ փաստաբանների պալատի կանոնադրության համաձայն՝ փաստաբանների պալատի խորհուրդը փաստաբանների պալատի գործադիր, ինչպես նաև կարգապահական վարույթ իրականացնող մարմինն է:

Փաստաբանների պալատի խորհուրդն ունի տասներկու անդամ` չհաշված խորհրդի նախագահը: Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամները (բացառությամբ խորհրդի նախագահի) վարկանիշային կարգով ընտրվում են փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի կողմից չորս տարի պաշտոնավարման ժամկետով:

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահն ի պաշտոնե փաստաբանների պալատի խորհրդի նախագահն է:

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի լիազորությունները

ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՆ ԵՆ՝

Սիմոն

Բաբայան

Արտոնագիր № 55

714 ձայն

Մելանյա

Առուստամյան 

Արտոնագիր № 7 

651 ձայն

Կարեն

Մեժլումյան

   Արտոնագիր № 2 

       644 ձայն

Արայիկ

Ղազարյան

     Արտոնագիր № 2183 

638 ձայն

 

Տիգրան

Խուրշուդյան

 Արտոնագիր № 451

 614 ձայն

Հարություն

Հարությունյան

Արտոնագիր № 916

 574 ձայն

 

Կարեն

Սարդարյան

Արտոնագիր № 1091

 550 ձայն

 

Նելլի

Հարությունյան

Արտոնագիր № 563

 525 ձայն

Կարապետ

Աղաջանյան

Արտոնագիր № 563

 508 ձայն

Սեդրակ

Ասատրյան

Արտոնագիր № 799

 505 ձայն

Հրանտ

Անանյան

Արտոնագիր № 1156

 484 ձայն

Գայանե

Դեմիրչյան

Արտոնագիր № 1881

 203 ձայն

    

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

  1  Բեռնել Փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը (19.10.2019թ. խմբագրությամբ) 

  2  

Բեռնել «Փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթի իրականացման կարգը» (19.10.2019թ. խմբագրությամբ) 

  3 

Բեռնել խորհրդի 08.04.2020թ. թիվ 7/7-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստերի անցկացման կարգը (աշխատակարգը)»

  4 

Բեռնել խորհրդի 18.12.2019թ. թիվ 24/21-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից Փաստաբանների պալատի ֆինանսատնտեսական վերահսկողության կարգը»

  5 

Բեռնել խորհրդի 31.10.2017թ․ թիվ 21/7-Լ որոշմամբ «Կարգապահական գործերը կարգապահական գործ նախապատրաստող անձանց միջև բաշխելու մասին» կարգը

  6 

Բեռնել խորհրդի 31.10.2017թ․ թիվ 21/8-Լ որոշմամբ հաստատված «Կարգապահական գործերը ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամների միջև բաշխելու մասին» կարգը


Արա Զոհրաբյան
Գործող
Արա ԶոհրաբյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ապահովագրություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ (+374 10) 600 701, (+374 10) 600 702
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Սիմոն Բաբայան
Գործող
Սիմոն ԲաբայանՄասնագիտացում
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն
Սնանկություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 549504
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մելանյա Առուստամյան
Գործող
Մելանյա ԱռուստամյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Ընտանեկան հարաբերություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #222,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարեն Մեժլումյան
Գործող
Կարեն ՄեժլումյանՄասնագիտացում
Ժառանգություն
Սեփականություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 077 073073
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ծնվել է 1973թ-ին: 1979-1989 թթ. սովորել է դպրոցում: 1992թ-ից զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեո...
Արա Գառնիկի Ղազարյան
Գործող
Արա Գառնիկի Ղազարյան Մասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 40 19 67
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Տիգրան Խուրշուդյան
Գործող
Տիգրան ԽուրշուդյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 542900, 091 428994
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ծնվել է 18.04.1975թ. Երևան քաղաքում: 1982թ. ավարտել է թիվ 77 միջնակարգ դպրոցը: 1995-1997թթ. ծառա...
Հարություն Գագիկի Հարությունյան
Գործող
Հարություն Գագիկի ՀարությունյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 096 683767 077 992020
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարեն Սարդարյան
Գործող
Կարեն ՍարդարյանՄասնագիտացում
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 094 961160, 096 961166
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Նելլի Հարությունյան
Գործող
Նելլի ՀարությունյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ +374 10 600 701,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարապետ Աղաջանյան
Գործող
Կարապետ ԱղաջանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 100878 094 100878
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Սեդրակ Ասատրյան
Գործող
Սեդրակ ԱսատրյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 374 10 57 51 21, 374 77 26 22 26
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
www.dialog.am
Հրանտ Անանյան
Գործող
Հրանտ ԱնանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 091356067,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Գայանե Դեմիրչյան
Գործող
Գայանե ԴեմիրչյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ +374-077-977-986,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
  Կրթություն         2013-2...