ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Պալատի խորհուրդ

ՀՀ Փաստաբանների պալատի խորհուրդ
Ընդհանուր տեղեկություններ

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ փաստաբանների պալատի կանոնադրության համաձայն՝ փաստաբանների պալատի խորհուրդը փաստաբանների պալատի գործադիր, ինչպես նաև կարգապահական վարույթ իրականացնող մարմինն է:

Փաստաբանների պալատի խորհուրդն ունի տասներկու անդամ` չհաշված խորհրդի նախագահը: Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամները (բացառությամբ խորհրդի նախագահի) վարկանիշային կարգով ընտրվում են փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի կողմից չորս տարի պաշտոնավարման ժամկետով:

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահն ի պաշտոնե փաստաբանների պալատի խորհրդի նախագահն է:

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի լիազորությունները

ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՆ ԵՆ՝

Սիմոն

Բաբայան

Արտոնագիր № 55

714 ձայն

Մելանյա

Առուստամյան 

Արտոնագիր № 7 

651 ձայն

Կարեն

Մեժլումյան

   Արտոնագիր № 2 

       644 ձայն

Արայիկ

Ղազարյան

     Արտոնագիր № 2183 

638 ձայն

 

Տիգրան

Խուրշուդյան

 Արտոնագիր № 451

 614 ձայն

Հարություն

Հարությունյան

Արտոնագիր № 916

 574 ձայն

 

Կարեն

Սարդարյան

Արտոնագիր № 1091

 550 ձայն

Կարապետ

Աղաջանյան

Արտոնագիր № 563

 508 ձայն

Սեդրակ

Ասատրյան

Արտոնագիր № 799

 505 ձայն

Հրանտ

Անանյան

Արտոնագիր № 1156

 484 ձայն

Գայանե

Դեմիրչյան

Արտոնագիր № 1881

 203 ձայն

Արմեն

 Ֆերոյան

Արտոնագիր № 1554

 197 ձայն

    

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

  1  Բեռնել Փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը (19.10.2019թ. խմբագրությամբ) 

  2  

Բեռնել «Փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթի իրականացման կարգը» (19.10.2019թ. խմբագրությամբ) 

  3 

Բեռնել խորհրդի 08.04.2020թ. թիվ 7/7-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստերի անցկացման կարգը (աշխատակարգը)»

  4 

Բեռնել խորհրդի 18.12.2019թ. թիվ 24/21-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից Փաստաբանների պալատի ֆինանսատնտեսական վերահսկողության կարգը»

  5 

Բեռնել խորհրդի 31.10.2017թ․ թիվ 21/7-Լ որոշմամբ «Կարգապահական գործերը կարգապահական գործ նախապատրաստող անձանց միջև բաշխելու մասին» կարգը

  6 

Բեռնել խորհրդի 31.10.2017թ․ թիվ 21/8-Լ որոշմամբ հաստատված «Կարգապահական գործերը ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամների միջև բաշխելու մասին» կարգը


Արմեն Սամվելի Ֆերոյան
Գործող
Արմեն Սամվելի ՖերոյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Մաքսային հարաբերություններ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 89 08 45
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Արա Գագիկի Զոհրաբյան
Գործող
Արա Գագիկի ԶոհրաբյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ապահովագրություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ (+374 10) 600 701, (+374 91) 00 01 17
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Սիմոն Ալբերտի Բաբայան
Գործող
Սիմոն Ալբերտի ԲաբայանՄասնագիտացում
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն
Սնանկություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 54 95 04
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մելանյա Սարգիսի Առուստամյան
Գործող
Մելանյա Սարգիսի ԱռուստամյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Ընտանեկան հարաբերություններ
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #220, 077 00 47 85
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարեն Սուրիկի Մեժլումյան
Գործող
Կարեն Սուրիկի ՄեժլումյանՄասնագիտացում
Ժառանգություն
Սեփականություն
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 077 07 30 73
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ծնվել է 1973թ-ին: 1979-1989 թթ. սովորել է դպրոցում: 1992թ-ից զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեո...
Արա Գառնիկի Ղազարյան
Գործող
Արա Գառնիկի Ղազարյան Մասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 40 19 67
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Տիգրան Սուրենի Խուրշուդյան
Գործող
Տիգրան Սուրենի ԽուրշուդյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Հարկային հարաբերություններ
Մաքսային հարաբերություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 54 29 00, 091 42 89 94; 091 24 29 07
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ծնվել է 18.04.1975թ. Երևան քաղաքում: 1982թ. ավարտել է թիվ 77 միջնակարգ դպրոցը: 1995-1997թթ. ծառա...
Հարություն Գագիկի Հարությունյան
Գործող
Հարություն Գագիկի ՀարությունյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 096 68 37 67; 077 99 20 20
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարեն Հեկտորի Սարդարյան
Գործող
Կարեն Հեկտորի ՍարդարյանՄասնագիտացում
Սնանկություն
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 094 961160, 096 961166
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարապետ Սուրենի Աղաջանյան
Գործող
Կարապետ Սուրենի ԱղաջանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 10 08 78; 094 10 08 78;
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Սեդրակ Գառնիկի Ասատրյան
Գործող
Սեդրակ Գառնիկի ԱսատրյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 374 10 57 51 21, 374 77 26 22 26
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
www.dialog.am
Հրանտ Սերգեյի Անանյան
Գործող
Հրանտ Սերգեյի ԱնանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 091 35 60 67,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Գայանե Ասատուրի Դեմիրչյան
Գործող
Գայանե Ասատուրի ԴեմիրչյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ +374 77 977 986, +374 77 72 25 96
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
  Կրթություն         2013-2...