ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 

                                                                                            

Ինչպե՞ս է կատարվում ժառանգությունը, որո՞նք են ժառանգության հիմքերը

Հանրային պաշտպան Լիլիթ Սահակյանը ներկայացնում է, թե ինչպե՞ս է կատարվում ժառանգությունը, որո՞նք են ժառանգության հիմքերը, ի՞նչ է ժառանգության պարտադիր բաժինը , ով ունի դրա իրավունքը և նման այլ հարցեր, որոնք քաղաքացիներին ամենահաճախ հետաքրքրողներն են:

Ի՞նչ իրավունքներ ունի ձերբակալված անձը

 Հանրային պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը ներկայացնում է, թե ի՞նչ է ձերբակալումը, ի՞նչ առանձնահատկություններ ու տարբերություններ ունեն քրեական և վարչական ձերբայալումները և ի՞նչ իրավունքներ ունի ձերբակալված անձը:

 

  Կանայք աշխատանքային

իրավահարաբերություններում

      Հանրային պաշտպան Տաթևիկ Շալջյանը ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերություններում կանանց իրավունքների իրացման առանձնահատկությունները:

ՀՀ-ում ինչպե՞ս են պաշտպանված աշխատող

և չաշխատող մայրերի իրավունքները

Հանրային պաշտպան Աննա Տոնոյանը ներկայացնում է, թե աշխատանքային իրավահարաբերություններում ինչպե՞ս են պաշտպանված մայրերի իրավունքները, ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ամենամյա արձակուրդը և ինչպե՞ս է այն տրամադրվում երեխաներ ունեցող կանանց, ինչպես նաև երեխայի խնամքի համար նախատեսվող նպաստի իրավունքի , պետության կողմից տրամադրվող դայակի իրավունքի և նման այլ կարևոր հարցեր:

 

 

 

Բեռնել