ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՒՄ, ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԿԱՍԵՑՈՒՄ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

1. ԴԻՄՈՒՄ (ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԱՆԴԱՄ ԴԱՌՆԱԼՈՒ, ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԵՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ)

2. ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

3. ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՎԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՀԻՄՔՈՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

4. ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉՎԵԼՈՒ ՀԻՄՔՈՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

5. ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԻՄՔՈՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

6. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՀԻՄՔՈՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

7. ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ


ԿԻՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Հղիության ԵՎ երեխայի ծննդյան հիմքով անդամավճարի արտոնությունից օգտվելու ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

2. ԵՐԵԽԱՅԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ


ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ  ԱՅԼ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ ՉԱՓԸ 4.500 ՀՀ ԴՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

2. ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ ՉԱՓԸ 2.000 ՀՀ ԴՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ


ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՒՄ

1. ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

2. ՂԵԿԱՎԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ


ԱՅԼ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ

1. ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԱՅԼ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

2. ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՄ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՆԳԱՄ ԱՅԼ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

3. ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԳՐԱՎՈՐ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆ ՁԵՎ

4. ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ


ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

1. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԵՌԱՎԱՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ


ԱՅԼ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐ

1. ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻՆ ԵՎ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ
Բեռնել