ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


  Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2017 թվականի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
24.10.2017թ. թիվ 20 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 03.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
31.10.2017թ. թիվ 21 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 05.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    10.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    12.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    16.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    17.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    19.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    24.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    26.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    31.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները


 
Բեռնել