ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2020 թվականի ՄԱՐՏ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
04.03.2020թ. թիվ 5 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 03.03.2020թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
23.03.2020թ. թիվ 6 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները     
       
       


 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Սույն բաժնում ներկայացված են Խորհրդի՝ միայն ընթացիկ ամսվա օրակարգերը: Նախորդ ամիսների օրակարգերը դիտելու համար անհրաժեշտ է օգտվել վերևում՝ ըստ համապատասխան ամիսների ցուցադրված արխիվից:
Բեռնել