ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


     Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդին առընթեր գիտա-վերլուծական կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի հետ համագործակցության արդյունքում 2010 թվականի սկսած ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննվող յուրաքանչյուր գործով ներկայացնում է գրավոր մեկնաբանություն (նախկինում եզրակացություն)՝ վերլուծելով վիճարկվող նորմի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը:

     Ստորև ներկայացվում է Կենտրոնի կողմից ՀՀ սահմանադրական դատարանին ներկայացված գրավոր մեկնաբանություններն (եզրակացությունը)՝ ըստ համապատասխան ժամանակագրության:

 

2016

1.

17.03.2016թ. գրավոր մեկնաբանություն

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Հմայակ Խալաֆյանի, Անահիտ Վարդանյանի, Վարդան Խալաֆյանի, Անի Խալաֆյանի անհատական դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ «բացառությամբ «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի» դրույթի և ՀՀ «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործերով.2.

17.05.2016թ․ ՀՀ ՓՊ Խորհրդին կից գիտավերլուծական կենտրոնի գրավոր կարծիք

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված Լիլիթ Մուսեյանի դիմումի հիման վրա` «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի 1-ին մասի` «համապատասխան հիմքն ի հայտ գալուց հետո․․․» բառակապակցության՝ ՀՀ Սահմանադրության 1-ին, 3-րդ, 61-րդ և 63-րդ հոդվածներին համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով 

 


 

2015

2.

27.02.2015թ. թիվ 02-15-Ա գրավոր մեկնաբանություն

ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննության ընդունված «Արա Սարգսյանի դիմումի հիման վրա' ՀՀ վարչական դատավարության նախկին օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, ՀՀ վարչական դատավարության գործող օրենսգրքի 72–րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, 154-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 158-րդ հոդվածի 5-րդ մասի' ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» և «Քաղաքացի Վալենտինա Մկրտչյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 404-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 407-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 414.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործերով.

1.

18.02.2015թ. թիվ 01-15-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Սլավիկ Պողոսյանի դիմումի հիման վրա' ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 314.1-րդ հոդվածի 8-րդ մասի' ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

  


 

2014

3.

27.10.2014թ. թիվ 03-14-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Արման Այվազյանի դիմումի հիման վրա' ՀՀ քրեական օրենսգրքի 315-րդ հոդվածի 1-ին մասի և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության վերաբերյալ» գործով.

2.

10.10.2014թ. թիվ 02-14-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա' «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ պարբերության՝ ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ, 37-րդ հոդվածներին, ինչպես նաև 42-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխանության վերաբերյալ» գործով.

1.

25.06.2014թ. թիվ 01-14-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Մագդա Եղիազարյանի ներկայացուցիչներ Արայիկ Ղազարյանի և Արտակ Զեյնալյանի դիմումի հիման վրա' ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 136-րդ հոդվածի 4 –րդ մասի, 139-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 140-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերի' ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

 


 

2013

5. 24.06.2013թ. թիվ 07-13-Ա գրավոր մեկնաբանություն  «Քաղաքացի Արթուր Խաչատրյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով .
4.

30.05.2013թ. թիվ 05-13-Ա գրավոր մեկնաբանություն

 ««Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 204.38-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

3.

02.05.2013թ. թիվ 04-13-Ա գրավոր մեկնաբանություն

««Ծիծեռնակ-8» ՍՊ ընկերության դիմումի հիման վրա ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 118.7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ՀՀ դատական օրենսգրքի 91-րդ հոդվածի, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ և 5-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի' Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

2.

25.04.2013թ. թիվ 03-14-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացիներ Աշոտ Մանուկյանի և Արամ Բարեղամյանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 426.9-րդ հոդվածի 2-րդ մաս` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործերով

1.

16.04.2013թ. թիվ 02-13-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Հայաստանի Հանրապետության  ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի հիման վրա` «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 44-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ»  գործով. 

 


  

2012

11. 11.12.2012թ. թիվ 14-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն ««Քաղաքացի Սամվել Մնացականյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ դատական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 158-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» և «Քաղաքացի Գևորգ Գյոզալյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ դատական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի և 158-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» միավորված գործերով.
10.

03.10.2012թ. թիվ 12-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի  17-րդ հոդվածի 1-ին մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

9.

26.09.2012թ. թիվ 11-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Գրիգորի Վահանյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 204.32-րդ հոդվածի 1-ին կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

8.

14.09.2012թ. թիվ 10-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Արտակ Ղազարյանի դիմումի հիման վրա` վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 169.8-րդ հոդվածի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

7. 

28.08.2012թ. թիվ 09-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի  35-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին պարբերության և 9-րդ մասի 1-ին պարբերության, 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետ` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

6.  13.07.2012թ. թիվ 08-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Նելլի Մկրտչյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

5.  04.07.2012թ. թիվ 07-12-Ա գրավոր մեկնաբանություն

«Քաղաքացի Գայանե Աշուղյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 379-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ  կետի` «հրապարակվելու պահից» դրույթի և 380-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

4.  28.04.2012թ. թիվ 06-12-Ա եզրակացություն

«Քաղաքացի Գալուստ Շիրինյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքին 14-րդ հոդվածի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

3.  12.04.2012թ. թիվ 05-12-Ա եզրակացություն

«ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան` Կարեն Անդրեասյանի դիմումի հիման վրա` «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով․

2.  29.02.2012թ. թիվ 04-12-Ա եզրակացություն ««Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ դիմումի  հիման վրա` «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ և 12-րդ հոդվածների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.
1.  08.02.2012թ. թիվ 03-12-Ա եզրակացություն «Քաղաքացի Շավարշ Մկրտչյանի և այլոց դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 198-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով.

 

 
Բեռնել