ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «12.08.2014թ. թիվ 294-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 05.09.2016թ. թիվ 391-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

05.09.2016 16:13

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի  05.09.2016թ. թիվ 391-Լ որոշումը

Բեռնել Փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի գործունեության կարգը (նոր խմբագրություն)

Այլ որոշումներ