ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 15.03.2019Թ. ԹԻՎ 5/13-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 21.10.2020Թ. ԹԻՎ 21/9-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

21.10.2020 21:00

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 21.10.2020թ. թիվ 21/9-Լ որոշումը

Բեռնել «Որակավորման քննության ընդունման և հանձնման» կարգի հավելվածը՝ «Կարանտինի պայմաններում որակավորման քննության ընդունման և հանձնման կարգ»-ը

Բեռնել«Որակավորման քննության ընդունման և հանձնման» կարգը

* Կարգն ինկորպորացված է 21.10.2020թ․ դրությամբ

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 08.05.2020Թ. ԹԻՎ 10/5-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 15.03.2019Թ. ԹԻՎ 5/13-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 08.04.2020Թ. ԹԻՎ 7/6-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ» ՆՈՐ ԿԱՐԳ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.03.2019թ. թիվ 5/13-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ


Այլ որոշումներ