ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՀՈՎՍԵՓԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 06.09.2019Թ. ԹԻՎ ԿԳ/135-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ

10.10.2019 12:02

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՀՈՎՍԵՓԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 06.09.2019Թ. ԹԻՎ ԿԳ/135-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ*

 

ԽԱԽՏՄԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ՝

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատ է դիմել Ա. Չիչյանը և հայտնել է, որ փաստաբան Լուսինե Հովսեփի Սահակյանը 2013թ-ին իրականացրել է իր պաշտպանությունը քրեական գործով, իսկ այժմ իրականացնում է իր հակառակորդի շահերի ներկայացուցչությունն իր շահերի դեմ:

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍԸ՝

ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհուրդը`

ՈՐՈՇԵՑ՝

  1. Փաստաբան Լուսինե Հովսեփի Սահակյանին (արտոնագիր՝ 999) ճանաչել մեղավոր Կանոնագրքի 3.2.5 կետի և «Փաստաբանության մասին» օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի խախտման համար:
  2. Փաստաբան Լուսինե Հովսեփի Սահակյանի (արտոնագիր՝ 999) նկատմամբ կիրառել կարգապահական տույժ՝ խիստ նկատողություն և իր հաշվին 6 ամսվա ընթացքում լրացուցիչ վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցություն «Դեոնթոլոգիա» թեմայով, 6 (վեց) ակադեմիական ժամ ժամաքանակով:
  3. Փաստաբան Լուսինե Հովսեփի Սահակյանի (արտոնագիր՝ 999) նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթը Կանոնագրքի 3.2.8 ենթակետի մասով՝ կարճել:
  4. Պալատի աշխատակազմի ղեկավարին` սույն որոշման մասին իրազեկել կողմերին:

       Որոշումը օրինական ուժի մեջ է մտնում այն ստանալու օրվանից մեկ ամիս հետո։

*Կարգապահական գործի քննությունը անցկացվել է դռնփակ փաստաբան Լուսինե Սահակյանի միջնորդության հիման վրա, ուստի հրապարակվում է միայն խորհրդի որոշման եզրափակիչ մասը և խախտման բնույթը:

Այլ որոշումներ