ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Հարություն Ղազանչյան
Գործող
Հարություն Ղազանչյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝1282
Տրվել է՝07.02.2012
Մասնագիտացում
› Քաղաքացիական այլ
› Հարկային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Սնանկություն
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Հողային հարաբերություններ
› Կառուցապատման հարաբերություններ
› Վարչական այլ
› Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› Միջազգային այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Աշխատանքային հասցե՝Երևան Շիրակի 2/2
Հեռ.՝Աշխ. 098136137
Բջջ. 099 770 470

Թարմացվել է՝01.10.2014
Էլ. փոստ`harutyun.ghazanchyan@advocates.am
Էլ. հասցե՝cross79@mail.ru

Ձեր նամակն ուղարկված է