ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Անահիտ Բեգլարյան
Գործող
Անահիտ Բեգլարյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝981
Տրվել է՝13.07.2010
Մասնագիտացում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Բանկային գործունեություն
› Սնանկություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Քաղաքացիական այլ
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Հողային հարաբերություններ
› Կառուցապատման հարաբերություններ
› Վարչական այլ
› Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Ընտանիքի եվ երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Միջազգային արբիտրաժ
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› Միջազգային այլ
› Մտավոր սեփականություն
› Մեդիացիա
› Ընտրական հարաբերություններ
› Բոլոր տեսակի քրեական գործեր
› Համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Հասարակական կարգի եվ բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Հասցե `ք. Երևան, Կորյունի 19ա, 4-րդ հարկ, 403 սենյակ
Հեռ.՝Աշխ. 374-094-471403
Բջջ. 374-091-471723

Թարմացվել է՝08.09.2019
Էլ. փոստ`[email protected]

Կրթություն
ԲՈւՀ`Երեւանի Պետական Համալսարան
Ավարտել է `
Գիտական կոչում/աստիճան`Իրավագիտության Մագիստրոս
Օտար լեզուներ
անգլերեն ռուսերեն

Ձեր նամակն ուղարկված է