ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Բեռնել «Փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու (նոր խմբագրությամբ շարադրելու) մասին» օրակարգային հարցով ՀՀ ՓՊ հաշվիչ հանձնաժողովի՝

19.10.2019թ. № 1 արձանագրությունը.

19.10.2019թ. № 2 արձանագրությունը.

- 19.10.2019թ. № 1-Լ որոշումը.


Բեռնել «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու (նոր խմբագրությամբ շարադրելու) մասին» օրակարգային հարցով ՀՀ ՓՊ հաշվիչ հանձնաժողովի՝

19.10.2019թ. № 1 արձանագրությունը.

19.10.2019թ. № 2 արձանագրությունը.

- 19.10.2019թ. № 2-Լ որոշումը.


Բեռնել ««Փաստաբանի օր» սահմանելու մասին» օրակարգային հարցով ՀՀ ՓՊ հաշվիչ հանձնաժողովի՝

19.10.2019թ. № 1 արձանագրությունը.

19.10.2019թ. № 2 արձանագրությունը.

- 19.10.2019թ. № 3-Լ որոշումը.
Բեռնել