ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 12.01.2018թ. թիվ 5-Լ ՀՐԱՄԱՆԸ

12.01.2018 13:16

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչակազմակերպական կառուցվածքը

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի աշխատակազմի գործառույթների ոլորտային դասակարգումը

Բեռնել Պալատի աշխատակազմի ծառայողական լիազորությունների (աշխատանքային գործառույթների) շրջանակը

Այլ որոշումներ