ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ ««ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 03.06.2016թ. ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.09.2016թ. թիվ 398-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

15.09.2016 16:34

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 15.09.2016թ. թիվ 398-Լ որոշումը

Բեռնել «Մարզերում համակարգում իրականացնելու մասին» կարգը

* Կարգի վերջին ինկորպորացիան`15.09.2016թ․ դրությամբ


Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ ««ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 03.06.2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 29.08.2018թ. թիվ 331-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ ««ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 03.06.2016թ. ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 11.07.2016թ. թիվ 215-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ ««ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 17.12.2013թ. ԿԱՐԳԸ ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 03.06.2016թ. թիվ 173-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 20.03.2019թ. թիվ 133-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 24.11.2016թ. թիվ 471-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 24.11.2016թ. թիվ 470-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 24.11.2016թ. թիվ 469-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 24.11.2016թ. թիվ 468-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 06.09.2016թ. թիվ 394-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 06.09.2016թ. թիվ 393-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 30.08.2016թ. թիվ 385-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.06.2016թ. թիվ 196-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.06.2016թ. թիվ 195-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.06.2016թ. թիվ 194-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.06.2016թ. թիվ 193-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.06.2016թ. թիվ 192-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.06.2016թ. թիվ 190-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.06.2016թ. թիվ 189-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.06.2016թ. թիվ 188-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԳԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 14.03.2016թ. թիվ 90-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 22.02.2018թ. թիվ 63-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 31.03.2017թ. թիվ 84-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ


Այլ որոշումներ