ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 12.12.2017թ. թիվ 25/6-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

12.12.2017 20:42

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 12.12.2017թ. թիվ 25/6-Լ որոշումը

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստերի վարման ներքին ընթացակարգը

* Ընթացակարգի վերջին ինկորպորացիան՝ 12.12.2017թ․ դրությամբ

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 05.06.2015թ. թիվ 16/8-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ