ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Բեռնել «Փաստաբանի արտոնագիր և վկայական տրամադրելու» կարգը


Բեռնել «Հանրային պաշտպանի աշխատանքի անցնելու նպատակով մրցույթի անցկացման» կարգը


Բեռնել «Փաստաբանի օգնականի արտոնագրման մասին» կարգը


Բեռնել «Փաստաբանների վերապատրաստում իրականացնող հաստատությունների հավատարմագրման» կարգը


Բեռնել «Այլ պետության փաստաբանին հավատարմագիր տալու և հավատարմագրի գործողությունը դադարեցնելու մասին» կարգը


 Բեռնել «Մարզերում համակարգում իրականացնելու մասին» կարգը


Բեռնել «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի վարչական տարածքում տեսանկարահանում և տեսաձայնագրում իրականացնելու» կարգը


Բեռնել «Տեխնիկակական միջոցներից օգտվելու էլեկտրոնային հաղորդակցության իրականացման» կարգը


Բեռնել «Փաստաբանների վերապատրաստման մասին» կարգը


Բեռնել «ԴԻտորդների հավատարմագրման»կարգըԱյլ կարգերԲեռնել