ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Այս բաժնում փաստաբանների ուշադրությանը կներկայացվեն տարբեր կազմակերպություններից (բանկեր, ապահովագրական ընկերություններ, մարզական ակումբներ և այլն) ստացված սոցիալական փաթեթների (գնային առաջարկների) մասին տեղեկատվություն, որոնցով փաստաբանների համար կսահմանվեն համապատասխան զեղչեր և/կամ այլ արտոնություններ: 


«ԳՈԼԴՍ ՋԻՄ» ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓԱԹԵԹ՝ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ










Բեռնել