ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


  Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2019 թվականի ՀՈՒՆԻՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
    04.06.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    11.06.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    18.06.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները


 
Բեռնել